Wij zijn Probusclub “De Heerlijkheid”

De club is gevestigd te Bergen op Zoom en is opgericht op 20 januari 1982 onder de naam “Probusclub Bergen op Zoom”. Deze naam werd in 1993 gewijzigd in PROBUSCLUB “DE HEERLIJKHEID”.

De club heeft ten doel het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel) postactieven die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar waarbij onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning, de bindende elementen vormen.

De club streeft ernaar dit doel te bereiken door het organiseren van lunchbijeenkomsten en evenementen c.q. excursies. 

Elke twee weken hebben wij op woensdag, van 10.30 tot 14 uur een lunchbijeenkomst. Bij toerbeurt organiseert een van de leden (sponsor) een voordracht over een actueel onderwerp. Het streven is erop gericht dat de voordracht wordt verzorgd door een lid uit de eigen gelederen maar het uitnodigen van een gastspreker is ook mogelijk. Ter afwisseling staat een bedrijfsbezoek of een excursie borg voor de variëteit en levendigheid van het programma.

Onze vaste stek is Zalencentrum, De Raayberg, Antwerpsestraatweg 267 in Bergen op Zoom.

Wanneer een maand 5woensdagen telt is deze 5e woensdag voor ons een mooie aanleiding om onze partners, vrienden en vriendinnen (veelal weduwen van overleden leden) in ons midden welkom te heten. 

Echter, i.v.m. de Coronacrisis en de beschikbare zaal heeft het Bestuur besloten voorlopig af te zien van deze mooie traditie.

De club zal naar buiten toe geen stelling(en) innemen op politiek noch op godsdienstig gebied